Water Recovery System : ดื่มน้ำในอวกาศ

 

น้ำเมื่อไปอยู่ในอวกาศ จะลอยเป็นก้อนกลมไม่สามารถดื่มเช่นบนโลกได้เพราะ บนอวกาศไร้แรงโน้มถ่วง น้ำดื่มและกาแฟจึงต้องบรรจุถุง มีหลอดสำหรับดูดและ น้ำมีค่า อย่างยิ่ง การนำน้ำขึ้นไปบนอวกาศเป็นเรื่องยุ่งยากค่าใช้จ่ายสูง จึงใช้วิธีนำน้ำที่ใช้ทุกชนิดรวมทั้งปัสสาวะ ความชื้นจากเหงื่อมารีไซเคิลกู้ระบบน้ำคืนสู่ความบริสุทธิ์ เพื่อใช้ดื่มกินใหม่ และขณะนี้อยู่ในระหว่างทดลองออกแบบถ้วยสำหรับดื่มน้ำ และดื่มกาแฟชนิดใหม่ที่มีลักษณะเป็นถ้วยเพื่อการดื่มสะดวกขึ้น