Space Underwear : ชุดชั้นในอวกาศ

 

บนอวกาศไม่มีเครื่องซักผ้าเพราะต้องประหยัดน้ำและจะไม่สกปรกเหมือนอยู่บนพื้นโลก โดยชุดออกกำลังกายเปลี่ยนทุก 3 วัน ชุดกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดสำหรับ ทำงานเปลี่ยนใหม่ทุก 10 วัน ส่วนถุงเท้าเปลี่ยนทุกวันและสิ่งของที่สวมใส่แล้ว นำไปเก็บไว้ในถุงเก็บรักษาไว้ในยานแยกส่วน เพื่อนำไปทำลายหลังจากส่งกลับพื้น โลกต่อไป