Bedroom in Space : ห้องนอนในอวกาศ

 

ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงเช่นบนโลก ดังนั้นสามารถหลับนอนในท่ายืนได้เพราะร่างกายไร้น้ำหนัก เพียงแนบตัวกับผนังเพื่อไม่ให้ลอยไปมา ลูกเรือกระสวยอวกาศและ สถานีอวกาศมักจะนอนในถุงนอน มีขัดเข็มรัดหรือจะหลับนอนบนเก้าอี้บัญชาการก็สามารถทำได้