Phobos and Deimos Moon : ดวงจันทร์โฟบอส และดีมอส

 

• ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นดาวบริวารขนาดเล็ก ทั้ง 2 ดวงของดาวอังคาร เดิมมีที่มาจากแถบดาวเคราะห์น้อย สภาพแวดล้อมเป็นหินพอกปกคลุมมีองค์ประกอบของคาร์บอน ซึ่งเป็นวัตถุดิบ เช่นเดียวกับดาวเคราะห์น้อย (ดวงจันทร์โฟบอสสีน้ำตาล ดวงจันทร์ดีมอสสีเทา) โดยเฉพาะ ดวงจันทร์โฟบอส มีวงโคจรสูงเพืยง 6,000 กม.อีกประมณ 40 ล้านปี จะพุ่ง ชนปะทะพื้นผิวดาวอังคาร เนื่องจากเริ่มอ่อนกำลังลง และถูกแรงดึงดูดจากดาวอังคารดึง โน้มเข้าหาตลอดเวลา

• ข้อมูลการสำรวจใหม่

ดวงจันทร์โฟบอส มีเป้าหมายในการทดลอง โดยมีโครงการยานสำรวจ โฟบอส-กรันท์ (Phobos-Grunt) ของรัสเชียจะนำ จุลชีพจากโลกขึ้นไปเพาะเลี้ยง พร้อมทำการ ทดลองอื่นๆและจะนำตัวอย่างหิน จุลชีพต่างดาวจากดวงจันทร์โฟบอสกลับมาตรวจวิเคราะห์บนโลก แต่ยานสำรวจโฟบอส-กรันท์ ประสบความล้มเหลวระเบิดขึ้น ขณะเดินทางออกจากโลก

Phobos and Deimos Moon : ดวงจันทร์โฟบอส และดีมอส