Io Moon : ดวงจันทร์ไอโอ

 

• ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสฯ ฉายาคือราชาแห่งภูเขาไฟ เป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยภูเขาไฟ ซึ่งปัจจุบันยังปะทุอยู่ อย่าง ต่อเนื่อง ในบรรยากาศมีไอกรดกำมะถันพื้นผิวน้ำแข็งแห้งกรัง มีกำมะถันพอก กับหินหนาไปทั่ว การสำรวจพบว่าบนดวงจันทร์ไอโอ มีภูเขาไฟ ที่มีพลังงานถึง 200 - 300 แห่ง บางแห่งมี การปะทุระเบิดสูงระหว่าง 50-300 กิโลเมตร และมีละอองแผ่พ่นสูงขึ้นถึง 600 กิโลเมตรจากพื้นผิว แล้วตกลงมาปกคลุมไปทั่วอย่างกว้างขวาง บนพื้นผิวดวงจันทร์ไอโอ มีสีส้มและเหลืองเป็นเพราะกำมะถัน ที่มีส่วนประกอบของกรดโซเดียมและโปรแตสเซียมจากภูเขาไฟ สาเหตุที่ดวงจันทร์ไอโอ ยังมีพลังงาน อย่างเต็มเปี่ยมเพราะได้รับอิทธิพลพลังงานความร้อนจากดาวพฤหัส ในขณะที่โคจรเข้าใกล้ทั้งนี้ ดวงจันทร์ไอโอจัดให้เป็นกลุ่มดวงจันทร์ 1 ใน 4 ดวง ดวงจันทร์ กาลีเลียนซึ่งสำรวจพบโดยกาลิเลโอ

• ข้อมูลการสำรวจใหม่

ดวงจันทร์ไอโอ ขณะหมุนโคจรตามกันไปในวงโคจรของดาวพฤหัส กำมะถันถูกพัดถล่มปลิวออกมาอย่างหนัก ไปสู่ดวงจันทร์ยูโรปาเพื่อไปรอคอยพัฒนาการเปลี่ยน แปลงเป็นแหล่งที่มาของพลังงานต้นตอสารเคมีที่สำคัญสำหรับระบบชีวิตบนดวงจันทร์ยูโรปา

Io Moon : ดวงจันทร์ไอโอ