Callisto Moon : ดวงจันทร์แคลิสโต

 

• ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสฯฉายาคือ ราชินีแห่งความดำมืดยับย่น เป็นดวงจันทร์ที่ไม่สวยงาม เพราะพื้นผิวมีร่องรอยยับย่น จากการชนปะทะอุกกาบาตอย่าง หนักและรุนแรง พื้นผิวดำมืดมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ เพราะเป็นดวงจันทร์ที่มีอายุเก่าแก่มาก สภาพแวดล้อมบนพื้นผิวแสดงร่องรอยยับย่น เป็นลักษณะที่เกิดจากเแรง กระเพื่อมถูกชนปะทะอย่างหนัก แต่หลังจากถูกชนปะทะอย่างยาวนานแล้ว ภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ปราศจากอิทธิพลทางกายภาพและกลไกการเคลื่อนไหว จากภายในแต่ดั้งเดิมเพราะเป็นดวงจันทร์ ที่ไม่มีแกนใส้ภายในเหมือนดวงจันทร์อื่น ดวงจันทร์แคลิสโตจัดให้เป็นกลุ่มดวงจันทร์ 1 ใน 4 ดวง ของดวงจันทร์กาลีเลียน ซึ่งสำรวจพบโดยกาลิเลโอ

• ข้อมูลการสำรวจใหม่

(ยังไม่มีข้อมูลใหม่)

Callisto Moon : ดวงจันทร์แคลิสโต