Titan Moon : ดวงจันทร์ไททัน

 

• ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ สภาพแวดล้อมถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกหนาทึบ มีที่ลุ่มเป็นบึงและทะเลสาบขนาดใหญ่ แต่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของก๊าซธรรมชาติ อากาศเย็นจัดและมีฝนตกแต่น้ำฝนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซิน บนดวงจันทร์ไททันเต็มไปด้วยหมอกควันคล้ายโรงงานบนโลก มีองค์ประกอบน้ำแข็งมีส่วนผสมของ ก๊าซมีเทนและแอมโมเนีย เมื่อระเหยเป็นเขม่าแล้วไปผสมกับรังสีอุตตร้าไวโอเลท เกิดปฎิกิริยาทางเคมีกับก๊าซอื่นๆในบรรยากาศน้ำแข็ง ผิวดวงจันทร์ไททันจึงมีสีออก ส้มแดงและน้ำตาล ด้านบนเหมือนทรายเหลว ส่วนด้านล่างลงไปเป็นพื้นเปลือกแข็ง สภาพอากาศเปียกชื้น

• ข้อมูลการสำรวจใหม่

ขอบเขตทะเลสาบบนดวงจันทร์ไททัน มีขนาดใหญ่และเล็ก โดยเฉพาะแถบขั้วเหนือแต่ละแห่งของเหลวในทะเลจะสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีคลื่นน้ำ แม้ว่าอาจมีลมบ้าง สาเหตุที่ผิวน้ำไม่เคลื่อนไหวเพราะมีความหนืดของของเหลว ส่วนบนพื้นชายฝั่งแผ่นดินประกอบด้วยหินน้ำแข็งสกปรกคล้ำ ทั่วไปมีความเปียกชื้นเป็นข้อสงสัยสาเหตุ ดังกล่าว จึงเชื่อว่ามีฝนตกบนดวงจันทร์ไททัน บนพื้นผิวล้อมรอบด้วยบรรยากาศหมอกเมฆหนาแสงสลัว ส่วนใหญ่เป็นก๊าซ ไนโตรเจน ก๊าซมีเทนและอีธาน

ปัจจุบันนี้ได้มีการตั้งชื่อทะเลสาบบนดวงจันทร์ไททันไว้ดังนี้
Kraken Mare (ทะเลสาบ ปลาหมึกยักษ์)
เป็นความหมายในตำนานของสัตว์ทะเลโบราณ กล่าวว่าอาศัยอยู่นอกชายฝั่งของนอร์เวย์และกรีนแลนด์ ขนาดใหญ่ความยาวรวมทั้งหนวด 13-15 เมตร มีรูปลักษณ์ น่ากลัว ทำให้มันเป็นสัตว์ประหลาดทะเล ที่ปรากฎอยู่ละครต่างๆของตำนานยุโรป Kraken Mare อยู่ในบริเวณดินแดนขั้วเหนือ ของ ดวงจันทร์ไททัน มีพื้ีนที่ 400,000 ตร.กม.นับว่าเป็น ทะเลไฮโดรคาร์บอนเหลว ใหญ่ที่สุด เทียบได้เป็น 5 เท่าของ ทะเลสาบสุพีเรีย ซึ่งเป็น ทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และจัดเป็นทะเลสาบ น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Ligeia Mare (ทะเลสาบ ดอกไม้นรกสาป)
เป็นหมายความ ชื่อเรียกเทพกรีกในตำนานเทพเจ้า คือ ไซเรน เป็นสิ่งมีชีวิตสวยงาม แต่อันตรายมากเปรียบเสมือนดอกไม้ แสนสวย แต่มีพิษสงร้าย อยู่ในบริเวณที่ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน มีพื้นที่ 126,000 ตร.กม.ฃายฝั่งรวมกันกว่า 2,000 กม. มีแต่ความเงียบ ชายฝั่งภูมิประเทศ ถูกกัดเซาะ บางส่วนภูมิประเทศขรุขระ บางส่วนสามารถมองเห็นพื้นใต้น้ำเพราะมีความลึก น้อยกว่า 5 เมตร เป็นบริเวณไฮโดรคาร์บอนเหลวไม่เข้มข้นแสงจึงผ่านลงไปได้ และส่วนที่กว้างสุดราว 500 กม.ส่วนที่มีความลึกมาก ที่สุดถึง 170 เมตร พื้นผิวทะเลสาบจะดำมืดแสงผ่านไม่ได้ดีนัก

Punga Mare (ทะเลสาบ น่าเกลียด อมตะ)
เป็นความหมายในตำนานเรื่องเมารี เป็นเทพแห่งท้องทะเล บรรพบุรุษของปลาฉลามและจิ้งจก ได้รวมแสดงความน่าเกลียดไว้ทั้งหมดเป็นทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนเหลว อยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททัน มีความยาว 380 กม.

Jingpo Lacus (ทะเลสาบ จิงป่อ)
ตั้งชื่อตามทะเลสาบในประเทศจีน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุของภูเขา เมื่อราว 10,000 ปีมาแล้ว ทะเลสาบ บนโลกแห่งนี้ มีชื่อเสียงของ หน้าผาเป็นหินปูน ขรุขระ ส่วนทะเลสาบที่อยู่ในดินแดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททัน มีความยาว 240 กม. เต็มไปด้วยไฮโดรคาร์บอนเหลว มีกลิ่นน้ำมันเบนซินและกลิ่นเหม็นก๊าซ ธรรมชาติ

Bolsens Lacus (ทะเลสาบ โบเซนา)
มาจากชื่ิอทะเลสาบ ในอิตาลี Lake Bolsena (อิตาลี : Lago di Bolsena ) ลักษณะเป็น ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ เกิดราว 370,000 ปีที่ผ่านมา ทะเลสาบบนโลกนี้ ทั้งหมดมาจากน้ำแข็งน้ำฝน และน้ำที่ไหลมารวมกัน ส่วนทะเลสาบอยู่ที่แดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททัน มีความกว้าง 101 กม. มีส่วนไหลรินมาจากฝน ไฮโดรคาร์บอนเหลวรวมกับก๊าซไนโตรเจน ก๊าซมีเทน และอีธาน

• Ladoga Lacus
(ทะเลสาบ ลาโดกา)
มาจากชื่อ ทะเลสาบโบราณ เป็นส่วนหนึ่งของ ทะเลบอลติก (ทะเลสาบน้ำแข็ง) มีอายุระหว่าง 11,500 -12,500 ปี มีพื้นที่รับน้ำ 18,000 ตร.กม. ยาว 219 กม. มีความ กว้างเฉลี่ย 83 กม. ลึกสูงสุดประมาณ 230 ม.และ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ คาเรเลีย ตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย นอกเมืองเซนต์ปีเตอร์ส นับเป็น ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่อันดับ 14 ของโลก ส่วนชื่อเดียวกันนี้อยู่บริเวณดินแดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททัน เป็นทะเลสาบ ไฮโดรคาร์บอนเหลว ความกว้าง 110 กม. มีความเย็นจัด ติดลบเกือบ 200 องศา ต่างจากบนโลกมาก

• Neagh Lacus
(ทะเลสาบ นีก)
เป็นทะเลสาบน้ำจืดในภาคเหนือของไอร์แลนด์มีพื้นที่รับน้ำ 4,550 ตร.กม ยาว 30 กม. และมีความกว้าง 15 กม. ลึกสูงสุดคือประมาณ 25 ม. ส่วนทะเลสาบที่อยู่ใน บริเวณดินแดนขั้วเหนือของดวงจันทร์ไททันนั้น มีความกว้าง 98 กม.ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็น ไฮโดรคาร์บอนเหลว ใช้ดื่มกินไม่ได้

• Kiva Lacus (
ทะเลสาบคีวู)
บนโลก เป็นทะเลสาบบริเวณประเทศรวันดา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ส่วนที่อยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน มีความกว้าง 77.5 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยไฮโดรคาร์บอนเหลว

• MacKay Lacus (ทะเลสาบ แมคเคย์)
ลักษณะบนโลก เป็นชื่อของทะเลสาบเกลือ กระจายอยู่ทั่ว ในออสเตรเลียตะวันตกและทางเหนือ เป็นเขตทุรกันดารชองทวีปนี้ ชื่อเดียวกันอยู่ในบริเวณ ดินแดนขั้วเหนือ ของดวงจันทร์ไททัน เป็นทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนเหลวโดย มีความกว้าง 180 กม.

Titan Moon : ดวงจันทร์ไททัน