Sky & Stars With Thai Astronomy @ Huatakhe
Astronomers Without Borders

"ความรู้ในวิชาดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ และวิทยาศาสตร์ของโลก
จะต้องไม่ถูกจำกัดไว้เพียงเพื่อ สำหรับบางคนที่มีโอกาสสูงกว่า"

ดวงอาทิตย์ชาละวัน

นิทรรศการดาราศาสตร์
ดวงอาทิตย์ชาละวัน

สำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงและ เรียนรู้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวชาละวัน ดาวตะเภาแก้ว ดาวตะเภาทอง ประกาศโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ให้ทั่วโลกเรียกชื่อสามัญสากล เป็นชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการเป็นความภาคภูมิใจที่ บนท้องฟ้าในกลุ่มดาวจระเข้ มีดาว 3 ดวง ได้ถูกเรียกชื่อไทยเป็นครั้งแรกของโลก

สังเกตการณ์ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

ลานดูดาวศึกษาพัฒนา
ชวนชมคลองมองจันทร์

กิจกรรมพิเศษ จัดโดย นักดาราศาสตร์ เชิญสังเกตการณ์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ กระจุกดาวลูกไก่ เนบิวล่านายพราน ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เช่น ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ จะประกาศแจ้งล่วงหน้าผู้สนใจ กรุณาติดตามจากเพจ SunflowerCosmos หรือ Alpha STAR

อวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยศาสตร์โลก

โฮมสคูลซันฟลาวเวอร์
อวกาศและดาราศาสตร์

แบ่งปันความรู้อวกาศดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลกแบบสาธารณประโยชน์ที่ ห้องศูนย์ดาราศาสตร์วิถีไทย บริเวณโรงเรียนศึกษาพัฒนา ในชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเปิดทำการทุกวันเสาร์ เวลา 10.30 - 15.00 น. สามารถมาเวลาใดก็ได้สนใจ กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ Homeschool SUNFLOWER

เรียนดาราศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร ?

เคยมีผู้ถามเราว่า.... ถ้าจะให้บุตรหลานศึกษาวิชาดาราศาสตร์ แล้วจะได้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันบ้าง ?


เราตอบไปว่า......... วิชาดาราศาสตร์มิเพียงเห็นความงามของจักรวาลเท่านั้น ความสำคัญยิ่งใหญ่ที่แฝงไว้คือความเป็นอภิปรัชญา จะคิดเข้าใจเปรียบเทียบตัวเองเป็นเพียงเศษธุลี มิได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ใดๆไม่ว่าด้วยอำนาจ ด้วยความรู้ และอายุขัยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปรากฎในจักรวาล

เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ได้จะช่วยขัดเกลาลดความหยิ่งในศักดิ์หรือฐานะลดการแสดงอำนาจบาทใหญ่ต่อผู้อื่นเพราะจะสามารถประเมินตนด้วยเหตุผลที่ประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดจิตสำนึกดีประพฤติตนอยู่ในกรอบที่เหมาะสมต่อคนรอบข้างกลายเป็นความเอื้อเฟื้อต่อกันมากขึ้นเพียงเท่านี้ก็สามารถลดปัญหาต่อสังคมได้

 • ดาวจระเข้

  กลุ่มดาวฤกษ์เด่นสว่างบนท้องฟ้าเรียงกัน 7 ดวง ชาวไทยโบราณเรียกขานว่าดาวจระเข้ เป็นกลุ่มดาวที่รู้จักในระดับชาวบ้านทั่วโลก นักดาราศาสตร์เรียกว่า Big Dipper

 • กระจุกดาวกัตติกา

  คือกระจุกดาวลูกไก่ในนิทานพื้นบ้านของไทย นักดาราศาสตร์เรียกว่า Pleiades เป็นกระจุกดาว ที่มีความหนาแน่นประมาณ 3,000 ดวง ห่างจากโลก 440 ปีแสง

 • ดาวประจำเมือง

  มีความสุกสว่างบนท้องฟ้าและมีแสงงดงามยิ่ง แท้จริงคือดาวศุกร์ เมื่อปรากฏในช่วงรุ่งเช้าเรียกว่า ดาวประกายพรึก และเรียกว่าดาวประจำเมือง เมื่อปรากฏในช่วงพลบค่ำ

 • ดาวโรหิณี

  บันทึกไว้ในยุคกรุงศรีอยุธยาและสมุดข่อยตำราดาวฉบับขุนโพธิ์ว่า คือดาวประจำเมืองเกี่ยวข้องกับแม่ทัพ ขุนทหาร นักดาราศาสตร์รู้จักในชื่อว่า Aldebaran อยู่ในกลุ่มดาววัว

 • ดาวเคราะห์น้อยสิงห์โต

  สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้ประกาศตั้งชื่อ ดาวเคราะห์น้อยสิงห์โต (6125 Singto) เพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์รุ่นบุกเบิกคือ อจ.สิงห์โต ปุกหุต ผู้ร่วมก่อตั้งท้องฟ้าจำลอง

 • ดาวเกตุ และดาวมฤตยู

  ชื่อเรียกแบบโบราณ ปัจจุบันยังมีการเรียกในตำราโหราศาสตร์ทั่วไป ทางดาราศาสตร์ สากล ดาวมฤตยูหมายถึง ดาวยูเรนัส และดาวเกตุหมายถึง ดาวเนปจูน

Homeschool SUNFLOWER

อวกาศ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก