อารยธรรมไบโอนิค "เทคโนโลยีชีวจักรกล"

 

Bionics
อารยธรรมไบโอนิค "เทคโนโลยีชีวจักรกล"
 

 

การค้นหาอารยธรรมอื่นในจักรวาลที่ไกลเกินในด้านชีวภาพ ไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีทั้งหมด เพราะอาจมีอารยธรรมที่ก้าวหน้ามากทั้งด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากทางชีวภาพไปจนถึงเกือบทั้งหมดของเครื่องจักร แม้แต่มนุษย์เราก็กำลังเริ่มสร้างชิ้นส่วนร่างกาย และอุปกรณ์ไบโอนิค ที่สามารถผสานสมอง ที่มีชีวิตด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้แล้ว ลองนึกดูว่าอารยธรรมที่มีการพัฒนาการนับล้านๆ ปีที่อื่น คงจะประสบความสำเร็จก่อนเราอยู่แล้ว เราจำเป็น ต้องค้นหา มนุษย์ต่างดาว ที่มีความล้ำหน้ายาวนานกว่าระบบเนื้อเลือด ซึ่งได้กลายเป็น ระบบเทคโนโลยีไบโอนิค (Bionics) หรือเทคโนโลยีชีวจักรกล

 

 

อารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเรา มักจะคิดหาวิธีทิ้งสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพที่ไร้ประสิทธิภาพ เพราะสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพต่อซ่อมแซมและสุดท้ายคือตาย ทางออกที่ก้าวหน้าที่สุด ในการ รักษาเผ่าพันธ์คือ การอัพโหลดจิตใจไปยังเครื่องมือที่เก็บ “จิตเทคโนโลยี” ทำให้พลังการประมวลผลคงที่ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของทุกคน

 

อาจเป็นความคิดที่คลุมครือ ในการเชื่อมโยงจิตกับวัตถุ ถ้าย้อนมอง ไบโอนิค คือการรวมขึ้น ระหว่าง ไบโอโลจี (ชีววิทยา)และ เทคนิค ในส่วนที่หลักการ คือ ชีววิทยา มาสัมพันธ์กับวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและคณิตศาสตร์ เพื่อจะได้นำเอาหลักของธรรมชาติ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น จากอดีตมนุษย์ใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้เหมือน นก จึงประดิษฐ์ปีกเหมือนนกแต่ล้มเหลว จนกระทั่งสำเร็จด้วยการใช้เครื่องร่อนและเครื่องบินและจรวด ที่สามารถสั่งการได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน และต่อไปอาจถึงขั้นการ ควบคุมระบบสิ่งนั้น ด้วย จิตวิญญานมนุษย์เชื่อมตัวกับระบบไบโอนิค

 

ถ้าในจักรวาลจะมีสักแห่งที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ แต่นั่งเงียบในเมืองที่เว้าว้าง การนั่งเงียบของหุ่นยนต์ไม่ใช่การหมดประสิทธิภาพของพลังงาน แต่กลับเป็นการสื่อสารพูดคุยกัน ทางจิตโดยคลื่นแม่เหล็กไฟ้า โดยไม่เปล่งเสียง ทั้งหมดไม่มีอารมณ์จากสีหน้าของปัญญาประดิษฐ์ แม้แต่น้อย ไม่จำเป็นต้องบริโภคอาหารใดๆ ไม่มีร้านค้า ไม่มีการทำงาน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีความเสียใจใดๆ เพราะยังไม่มีใครจากไปด้วยความตาย

 

“จิตเทคโนโลยี” สามารถอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ ได้นับล้านปี ในบางครั้งเช่นนี้เมื่อสิ่งที่ดูน่ากลัวสำหรับอนาคตสำหรับเราหรือไม่ เป็นเรื่องที่ดีขึ้น หรือเลวร้ายในการใช้ชีวิตบน ฮาร์ดไดรฟ์ของอารยธรรมไบโอนิค ที่ต่างจาก อารยธรรมโบราณแบบ ไฮเบอร์เนต (Hibernate)