• เรียนดูดาว International Youth Astronomy and Space Academy (IYASA)
  SunflowerCosmos.org ได้รับเกียรติจากชมรมดาราศาสตร์ และอวกาศเยาวชนนานาชาติ IYASA
  เข้าร่วมเป็น สมาชิกและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ International Youth Astronomy and Space Academy (IYASA)
  มอบโดยคุณพิรดา เตชะวิจิตร์ (มิ้ง) นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทย จากโครงการ AXE APOLLO SPACE ACADEMY

  Sunflower Sky Family
  “เราจะนำสิ่งอัศจรรย์ในท้องฟ้า มาให้คุณชื่นชมด้วยตาตนเอง”
  เจตนารมย์สำหรับครอบครัว พ่อ แม่ลูก ทุกเพศวัย เข้าใจและเรียนรู้อวกาศ ปรากฎการณ์ด้านดาราศาสตร์ เพื่อความสุขใจในครอบครัว

  The 1st Cospar Symposium
  ภาพซ้าย ได้รับเกียรติจาก Professor Bernard Foing องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency)
  และภาพฃวา Professor Paola Antolini ผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส (France) สนับสนุนผลงาน อวกาศ-ดาราศาสตร์